.

משחק"

המילים השאלות והתסריטים

שאתם צריכים כדי לשחק  

הסילבוס

תסריטים שונים ומגוונים למגוון סיטואציות בשטח

תסריט מציאת מוטיבציה לבעל הנכס

מעברי שיחה-תסריט שאלות מעבר למוכרים וקונים כשנגמרות לכם המילים

שאלות למשקיעים

תסריט לנכס שלא מפורסם 

תסריט לטלפון הראשוני לבעל הנכס 

תסריט מציאת מוטיבציה של מוכרים

תסריט מציאת מוטיבציה של קונים

תסריט מדלת לדלת -door to door

קונה מתקשר בשביל מידע

תסריט לנכס שכבר מפורסם

תסריט לקוחות קודמים

בית פתוח -תסריטים מגוונים 

איך להמיר קונים ללידים -תסריט מדהים להפיכת קונה גם למוכר 

פרזנטציית "רוז" פרזנטציה לקבלת בלעדיות מותאמת למין הנשי

פרזנטציית "ויני" פרזנטציה לקבלת בלעדיות מותאמת למין הגברי

התסריטים שמנצחים כל פרזנטציה !

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.