.

קורס הכנה למבחן המתווכים "קומבו"

"כל הנושאים והביטחון שאתם צריכים 
בשביל לעבור את מבחן המתווכים
ולא לחכות למבחן חוזר עוד 3 חודשים"

בדף זה ניתן לראות את הנושאים עליהם אתם הולכים ללמוד בקורס ההכנה למבחן המתווכים "קומבו".
כל שבוע ייפתח לכם פרק חדש 
עם השיעורים הרלוונטיים לאותו הפרק

שאותם ניתן לראות לפי שבועות הלימוד

שבוע 1

קורס הכנה למבחן המתווכים-חלק 1

שבוע 2

קורס הכנה למבחן המתווכים-חלק 2

שבוע 3 -מבחנים ופתרונות
והשיטות שאתם צריכים לדעת מבלי לגשת לספר בכלל...!

בשביל מה לחכות עוד 3 חודשים למבחן חוזר?

בשביל מה לחכות עוד 3 חודשים למבחן חוזר?

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.